SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Výninočné hodnotenie August 2017

Tohtoročné augustové hodnotenie je pre nás výnimočné. Po prvýkrát sa v ňom objavili býci s NAAB kódom, ktorý patrí našej firme. Kód 307! S týmto kódom nájdete našich novozaregistrovaných býkov HONG, ORION a DROUNER-RED a preregistrovaní boli aj ALASKA RED (307HO0004) ELDORADO (307HO0005) a NICKSON (307HO00006).

A aby to bolo ešte zaujímavejšie, ALASKA RED aj ELDORADO sa stále udržiavajú medzi najlepšími, ELDORADO je v mimoriadnej konkurencii na 195. meste rebríčka podľa gTPI a ALASKA RED je 2. najlepší červený býk podľa gLPI, 5. najlepší podľa gRZG a 10. podľa gTPI.

Zaujímavý je aj CARLO, už preverený, s indexom TPI 2444.