SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Eldoradova dcéra je číslo 1 v NetMerite v Európe!

No-Pe Eldorado Adele-ET, narodená 18.12.2017 sa v marci stala novou jedničkou podľa NetMeritu v Európe. A je v tomto znaku aj jedničkou medzi všetkými doteraz hodnotenými Eldoradovými dcérami. Jej NetMerit je 1069 a gTPI 2850, čím si zároveň zabezpečila miesto medzi TOP 20 jalovičkami podľa gTPI v Európe. Celkovo je podľa gTPI 7. najlepšou Eldoradovou dcérou. Adele, rovnako ako jej otec Eldorado, má vynikajúce hodnotenie produkcie a zdravia.