SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Aprílové hodnoty sú tu!

 

V hodnotení apríl 2018 sa pri výpočtoch hodnôt urobili dve zmeny, ktoré ovplyvnili výsledky býkov. Zmenil sa prepočet produkčného života a zabrezávania dcér. Nový vzorec výpočtu produkčného života najviac ovplyvnil preverených býkov zo zahraničia, ale následne to viedlo k poklesu hodnôt PŽ u všetkých býkov. Výpočet zabrezávania dcér sa menil z dôvodu dramaticky lepšieho riadenia reprodukcie amerických farmárov. Spôsobilo to dramatický pokles hodnôt ZDc. Zmeny v týchto znakoch sa premietli samozrejme aj do výpočtu indexov (TPI a NetMertit), podla CDCB (Council for Dairy Cattle Breeding) sú zmeny v priemere nasledovné:

 

 

Zmena v hodnotení preverených býkov – Dec ’17 na Apr ‘18

 

 

Plemeno            PŽ        ZDc      NM$

Holstein            -0.8      -1.0      -17.5

Jersey              -1.0      -0.7      -26.2

 

Zmena v hodnotení genomických býkov – Dec ’17 na Apr ‘18

Plemeno            PŽ        ZDc      NM$

Holstein            -1.5      -1.4      -37.2

Jersey              -2.0      -0.8      -55.5

 

 

To je dôvod poklesu hodnôt, ale poklesli zhruba vsetkym rovnako.