SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

V čom ešte môže pomôcť genomika?

Výskumný projekt, ktorý zisťuje, čo geneticky odlišuje mliekové kravy odolnejšie voči mastitíde od tých náchylnejších, objavil marker, ktorý by mohol byť kľúčom k tejto otázke. 

Výskum sa uskutočňuje na univerzite v Tenneesse na skupine kráv, ktoré boli určitým spôsobom odolné voči mastitíde, čiže počas minimálne jednej laktácie u nich nebola diagnostikovaná. Tieto kravy boli vystavené stresu a infikované streptokokom a vyvinula sa u nich infekcia. Odpoveď na infekciu bola veľmi rôznorodá. U niektorých kráv vznikol výrazný zápal, u niektorých len veľmi mierny a niektoré sa vyliečili veľmi rýchlo.

Výborná správa je, že vedcom sa podarilo identifikovať marker, ktorý je spojený so skúmaným fenotypom. Otázkou, čo presne tento marker je a ako sa od seba odlišujú nositelia a zvieratá čo ho nemajú, sa budú ďalej zaoberať.

Keby budú môcť chovatelia využívať výsledky výskumu sa zatiaľ nedá odhadnúť, pravdepodobne za niekoľko rokov. Výskum vyžaduje ešte ďalšie testy, skúmať sa musí aj jeho spojenie s produkciou mlieka a plodnosťou, pretože cieľom je nájsť optimálne vyrovnané zvieratá. Ak sa podarí zdokonaliť túto metódu, možno v budúcnosti nebude potrebné v liečbe využívať antibiotiká.