SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Vstupujeme do sveta filmu

V utorok 5.2.2019 na našu inseminačnú stanicu v Nitre zavítali filmári. Natáčala sa tu reportáž do Farmárskej revue. Vysielať by sa mala 16. februára, tak si ju nezabudnite pozrieť.