SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Rafter

KOEPON 9551 RAFTER

SRE-015     307HO00014     18.6.2017

 

Rafter je vážne špecialista na zdravie. Mimoriadne ľahké telenie 5,1; fantastický produkčný život 8,6; extrémne nízke somatické bunky 2,48 a vysoká hodnota indexu plodnosti zaručujú bezproblémové potomstvo.

Ale Rafter neprináša len zdravie, má výbornú produkciu s vysokými zložkami (+0,08% tuku a +0,03% bielkovín). Jeho dcéry majú typ vhodný do vysokoprodukčných stád, široký postoj zadných končatín, dobrú sponku a plytké, pevne upnuté vemeno.

Zaujímavý je aj Rafterov pôvod: Charley x Rubicoin x Jabir

M: Koepon Rub Regenia 187

MM: Koepon JBR Regenia 150

3.05  305d  12 961kgM  3,7% 509kgT  3,4% 434B

MMM: Koepon BKM Regenia 104

4.05  305d  13 179kgM  3,5% 467T 3,3% 358kgB

Rafter

MM: Koepon BKM Regenia 104