SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Budúcnosť reprodukcie?

Na výročnej konferencii Dairy Cattle Reproduction Council padla otázka na budúcnosť reprodukcie mliečnych kráv. V odpovedi bolo identifikovaných týchto šesť technológii, o ktorých sa predpokladá že budú mať najväčší vplyv na posun v reprodukcii mliečnych kráv. 

Monitoring aktivity

Tento inovatívny nástroj manažmentu sa už v praxi prejavuje. Poskytuje množstvo aktuálnych informácií, ktoré umožňujú maximalizovať efektivitu a presnosť zamestnancov. Momentálne sa ich využívanie v USA zvyšuje a bude sa naďalej zlepšovať, v budúcnosti nám poskytne možnosti na ktoré by nás dnes ani nenapadli.

Genomika

Genomické testovanie sa bude naďalej rozširovať na ďalšie stáda a efektívnosť tohto nástroja v oblasti reprodukčného výkonu sa bude len zlepšovať. V minulosti boli reprodukčné informácie využívané v týchto testoch obmedzené. V budúcnosti bude do genomických testov zahrnutých viac a kvalitnejších reprodukčných dát, čo ďalej zvýši naše genetické zisky v oblasti reprodukcie.

Testy teľnosti

Používanie ultrazvuku alebo krvných testov sa v posledných rokoch rozširuje. Avšak čas kedy sa táto diagnostika využíva sa príliš nezmenil, spoľahlivo sa nedá využiť skôr ako 30 dní po pripúšťaní. Problémom je hlavne nízka hladina interferonu tau, ktorý produkuje plod. Vzhľadom na jeho nízku hladinu, neexistujú žiadne bežné testy, ktoré by dokázali merať interferón tau mimo maternice. Ale so zlepšovaním technológie budeme schopní detekovať tieto nízke hladiny v krvi/mlieku a budeme schopní identifikovať nezabreznuté kravy asi o 10 dní skôr ako v súčasnosti.

Lepšie hormóny

Je možnú predvídať ďalšiu inováciu v oblasti reprodukčných hormónov, ako je vývoj rekombinovalého luteinizačného hormónu a rekombinovaného folikulostimulačného hormónu. Rekombinovaný LH spôsobí ovuláciu a nahradí GnHR v situáciách, kde bude vhodnejší. FSH, ktorý sa využíva v súčasnosti na superovuláciu sa získava z mozgov odporazených zvierat, čo nie je ideálne. Rekombinovaný FSH odstráni zdravotné riziká a môžeme očakávať aj lepšiu odpoveď. 

Embryotransfer pre veľké farmy

Embryotransfer mal vždy významnú úlohu, avšak prevažne v menších plemenársky zameraných stádach. Ako sa technológia výroby embryí zlepšuje, cena bude klesať a zlepší sa aj plodnosť čo umožní využiť túto možnosť aj vo veľkých komerčných stádach. V spojení s genomickým testovaním môžeme výrazne zlepšiť genetický zisk v stáde a potencionálne zlepšiť celkovú plodnosť. 

Systém monitoringu mlieka

In-line systém monitoringu sa už v malej miere využíva a môže pomôcť manažovať kravy presnejšie. Tento systém umožňuje automaticky testovať mlieko od individuálnych kráv napríklad na progesterón, a výsledky testov môžeme využiť pri lepších reprodukčných rozhodnutiach. V budúcnosti tieto systémy pridajú ďalšie a lepšie reprodukčné markery na testovanie a tak ako ostatné technológie, ich cena bude klesať do bodu, kedy ich budú môcť využívať farmy všetkých veľkostí.