SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Jersey

Data aktualizovazované k prepočtu november 2018, báza USA
Meno JPI Net Merit Mlieko
(lbs)
Tuk
(lbs)
Tuk
%
Biel.
lbs
Biel.
%
Prod. spoľ. Prod. život Som. bunky Zabrez. dcér Typ Vemeno Konč. Tel.
(%)
Kappa C: Beta C:
Legend 111 381 783 47 0.05 39 0.05 74 3.3 2.88 -2.6 1 6.51 6.1 0
Verdi P 125 448 216 73 0.31 37 0.15 76 2.3 3.22 -1.8 0.4 1.87 3 0
Victor 58 176 193 4 -0.03 11 0.02 76 3.1 3.01 -1.3 1.5 21.61 5.7 0

LEGEND

LEGEND

VICTOR g

VICTOR g

Verdi

Verdi

ROY BOY

ROY BOY