SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2019

Meno RZG Mlieko
(kg)
tuk
(kg)
tuk
%
Bielk.
(kg)
Bielk.
%
Prod. spoľ. Prod. život Som. bunky Plodnosť Typ Vem. Konč. Telenie Kappa C: Beta C: RZM:
Biker Red 129 701 27 -0.03 30 0.07 76 117 97 104 116 104 108 0 121
Bonus Red 145 1494 52 -0.1 47 -0.05 74 103 100 103 117 117 112 109 AB A1A2 135
Burnet Red 133 932 32 -0.07 38 0.07 84 115 105 91 133 127 122 117 A2A2 126
Jerrylee Red 124 1130 14 -0.36 32 -0.07 92 106 114 110 116 116 100 93 A2A2 119
Pargo Red 149 1806 67 -0.08 56 -0.05 73 117 118 100 126 128 107 109 BB A1A1 143
Step Red 152 2859 55 -0.58 69 -0.26 93 128 120 102 114 117 100 112 AB A1A2 146
Stern Red 153 1273 72 0.2 45 0.02 73 107 107 104 131 106 112 122 BB A1A2 139
Sunny Red * 141 1991 39 -0.43 41 -0.26 99 125 122 89 130 132 117 121 129
Sunset Red 143 2207 72 -0.19 59 -0.16 76 108 110 98 112 112 102 114 AA A2A2 145