SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Step Red

Step Red | NAR: 2013  | ŠT-REG: MED-080  | Reg. No.: DEU 000356650139

Step Red

  • Záplava mlieka
  • Korektný typ
  • Nízke somatické bunky
  • Pozitívne hodnotené zdravie
  • Ľahké telenie
RZG: 140 Prod. život: 113 Prod. spoľ. 70
Mlieko lb: 2505 Som. bunky: 111 Typ: 116
tuk %/lb: -0.61 Plodnosť: 101 Končatiny: 100
Bielkoviny %/lb: -0.23 Telenie: 121 Vemeno: 119
Kappa C: Beta C: RZM: 138

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 112
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 119
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Šírka hrudníka úzky
široký 99
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 99
Šírka panvy úzka široká 100
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 112
Uhol paznechtu plochý
strmý 94
Pätový kĺb plný
suchý 108
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 97
Výška vemena nízke
vysoké 129
Závesný väz nezreteľný
zretelný 107
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 112
Post. z. ceckov od seba
k sebe 115
Upn. p. vemena volné
pevné 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 107
Dľžka ceckov krátke
dlhé 92