SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

Soko Red

Soko Red | NAR: 18.3.2013  | ŠT-REG: MED-064  | Reg. No.: DEU 000355443635

Soko Red

  • Fantastický typ, 6. najlepší DE býk podľa exteriéru
  • Vynikajúca produkcia mlieka
  • Dlhý produkčný život
  • Veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
RZG: 139 Prod. život: 111 Prod. spoľ. 73
Mlieko lb: 1864 Som. bunky: 104 Typ: 137
tuk %/lb: -0.46 Plodnosť: 93 Končatiny: 124
Bielkoviny %/lb: -0.12 Telenie: 121 Vemeno: 133
Kappa C: Beta C: RZM:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 127
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 111
Hĺbka tela plytké
hlboké 108
Šírka hrudníka úzky
široký 107
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 93
Šírka panvy úzka
široká 108
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 86
Uhol paznechtu plochý
strmý 125
Pätový kĺb plný
suchý 105
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 113
Výška vemena nízke
vysoké 119
Závesný väz nezreteľný
zretelný 117
Post. pr. ceckov od seba k sebe 100
Post. z. ceckov od seba
k sebe 90
Upn. p. vemena volné
pevné 120
Hĺbka vemena hlboké
plytké 133
Dľžka ceckov krátke
dlhé 106


Dáta aktualizovane k 12/2017