SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Soko Red

Soko Red | NAR: 2013  | ŠT-REG: MED-064  | Reg. No.: DEU 000355443635

Soko Red

  • Fantastický typ, 6. najlepší DE býk podľa exteriéru
  • Vynikajúca produkcia mlieka
  • Dlhý produkčný život
  • Veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
RZG: 136 Prod. život: 113 Prod. spoľ. 85
Mlieko lb: 1794 Som. bunky: 97 Typ: 134
tuk %/lb: -0.57 Plodnosť: 100 Končatiny: 123
Bielkoviny %/lb: -0.12 Telenie: 110 Vemeno: 127
Kappa C: Beta C: RZM: 129

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 128
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 116
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Šírka hrudníka úzky
široký 103
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 88
Šírka panvy úzka
široká 103
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 88
Uhol paznechtu plochý
strmý 122
Pätový kĺb plný
suchý 104
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 116
Výška vemena nízke
vysoké 113
Závesný väz nezreteľný
zretelný 105
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. z. ceckov od seba
k sebe 80
Upn. p. vemena volné
pevné 123
Hĺbka vemena hlboké
plytké 132
Dľžka ceckov krátke
dlhé 102