SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Rowan Red

Rockset Rowan Red | NAR: 2012  | ŠT-REG: ALY-002  | Reg. No.: GBR 387397300309

Rowan Red

  • Fantstický typ, najmä vemeno
  • Mimoriadne nízke somatické bunky
  • Plusový obsah bielkovín
  • Optimálne znaky zdravia
RZG: 126 Prod. život: 112 Prod. spoľ. 80
Mlieko lb: 802 Som. bunky: 124 Typ: 125
tuk %/lb: -0.19 Plodnosť: 111 Končatiny: 90
Bielkoviny %/lb: -0.06 Telenie: 105 Vemeno: 137
Kappa C: Beta C: RZM: 114

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 133
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 116
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Šírka hrudníka úzky
široký 105
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 80
Šírka panvy úzka
široká 110
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 113
Uhol paznechtu plochý
strmý 95
Pätový kĺb plný
suchý 91
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 97
Výška vemena nízke
vysoké 115
Závesný väz nezreteľný
zretelný 97
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 126
Post. z. ceckov od seba
k sebe 121
Upn. p. vemena volné
pevné 135
Hĺbka vemena hlboké
plytké 142
Dľžka ceckov krátke
dlhé 124