SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

Rowan Red

Rockset Rowan Red | NAR: 23.11.2012  | ŠT-REG: ALY-002  | Reg. No.: GBR 387397300309

Rowan Red

  • Fantstický typ, najmä vemeno
  • Mimoriadne nízke somatické bunky
  • Plusový obsah bielkovín
  • Optimálne znaky zdravia
RZG: 127 Prod. život: 111 Prod. spoľ. 73
Mlieko lb: 668 Som. bunky: 125 Typ: 125
tuk %/lb: -0.03 Plodnosť: 110 Končatiny: 92
Bielkoviny %/lb: -0.02 Telenie: 122 Vemeno: 136
Kappa C: Beta C: RZM:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 127
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 120
Hĺbka tela plytké
hlboké 109
Šírka hrudníka úzky široký 100
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 86
Šírka panvy úzka
široká 107
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 117
Uhol paznechtu plochý
strmý 91
Pätový kĺb plný
suchý 94
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 98
Výška vemena nízke
vysoké 123
Závesný väz nezreteľný
zretelný 105
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 129
Post. z. ceckov od seba
k sebe 127
Upn. p. vemena volné
pevné 128
Hĺbka vemena hlboké
plytké 136
Dľžka ceckov krátke
dlhé 126


Dáta aktualizovane k 12/2017