SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Tackeberry

Tackleberry | NAR:   | ŠT-REG: LBO-006  | Reg. No.: NLD 000520359307

Bertha 105

  • Vynikajúci obsah tuku a bielkovín v mlieku
  • Nízke somatické bunky
  • Veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
RZG: 98 Prod. život: 0 Prod. spoľ. 105
Mlieko lb: 307 Som. bunky: 99 Typ: 97
tuk %/lb: 0.08 Plodnosť: 101 Končatiny: 0
Bielkoviny %/lb: 0.25 Telenie: 0 Vemeno: 0
Kappa C: Beta C: RZM: 121

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 90
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 111
Hĺbka tela plytké
hlboké 93
Šírka hrudníka úzky
široký 93
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 97
Šírka panvy úzka
široká 98
Z. konč. zboku strmé šabľovité 100
Uhol paznechtu plochý
strmý 95
Pätový kĺb plný
suchý 111
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 92
Výška vemena nízke
vysoké 110
Závesný väz nezreteľný
zretelný 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Post. z. ceckov od seba
k sebe 107
Upn. p. vemena volné pevné 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 88
Dľžka ceckov krátke
dlhé 116