SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

Tackeberry

Tackleberry | NAR: 7.9.2008  | ŠT-REG: LBO-006  | Reg. No.: NLD 000520359307

Bertha 105

  • Vynikajúci obsah tuku a bielkovín v mlieku
  • Nízke somatické bunky
  • Veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
RZG: 118 Prod. život: 100 Prod. spoľ. 90
Mlieko lb: 439 Som. bunky: 108 Typ: 99
tuk %/lb: 0 Plodnosť: 98 Končatiny: 101
Bielkoviny %/lb: 0.19 Telenie: 0 Vemeno: 103
Kappa C: Beta C: RZM:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 119
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 105
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Šírka hrudníka úzky
široký 103
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 95
Šírka panvy úzka
široká 91
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 90
Uhol paznechtu plochý
strmý 105
Pätový kĺb plný
suchý 111
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 98
Výška vemena nízke
vysoké 129
Závesný väz nezreteľný
zretelný 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. z. ceckov od seba
k sebe 94
Upn. p. vemena volné
pevné 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dľžka ceckov krátke
dlhé 116


Dáta aktualizovane k 12/2017