SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Red Mist

RED MIST | NAR: 2011  | ŠT-REG: ELB-001  | Reg. No.: NLD 000765039581

Red Mist

  • Býk číslo 1 na nemeckej báze 8/2016

  • Vynikajúca produkcia mlieka s výborným obsahom bielkovín, druhý najlepší podľa kg bielkovín

  • Výborné končatiny

RZG: 134 Prod. život: 117 Prod. spoľ. 94
Mlieko lb: 883 Som. bunky: 102 Typ: 107
tuk %/lb: -0.07 Plodnosť: 95 Končatiny: 117
Bielkoviny %/lb: 0.22 Telenie: 108 Vemeno: 97
Kappa C: Beta C: RZM: 133

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 104
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 112
Hĺbka tela plytké
hlboké 92
Šírka hrudníka úzky
široký 92
Sklon panvy zdvihnutá zrazená 100
Šírka panvy úzka široká 100
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 101
Uhol paznechtu plochý
strmý 113
Pätový kĺb plný
suchý 108
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 108
Výška vemena nízke
vysoké 98
Závesný väz nezreteľný
zretelný 108
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 93
Post. z. ceckov od seba
k sebe 94
Upn. p. vemena volné
pevné 90
Hĺbka vemena hlboké plytké 100
Dľžka ceckov krátke dlhé 100