SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

Red Mist

RED MIST | NAR: 20.11.2011  | ŠT-REG: ELB-001  | Reg. No.: NLD 000765039581

Red Mist

  • Býk číslo 1 na nemeckej báze 8/2016

  • Vynikajúca produkcia mlieka s výborným obsahom bielkovín, druhý najlepší podľa kg bielkovín

  • Výborné končatiny

RZG: 136 Prod. život: 107 Prod. spoľ. 99
Mlieko lb: 1343 Som. bunky: 100 Typ: 110
tuk %/lb: -0.22 Plodnosť: 93 Končatiny: 119
Bielkoviny %/lb: 0.16 Telenie: 109 Vemeno: 98
Kappa C: Beta C: RZM:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 107
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 115
Hĺbka tela plytké
hlboké 94
Šírka hrudníka úzky
široký 91
Sklon panvy zdvihnutá zrazená 100
Šírka panvy úzka
široká 104
Z. konč. zboku strmé šabľovité 100
Uhol paznechtu plochý
strmý 116
Pätový kĺb plný
suchý 109
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 110
Výška vemena nízke
vysoké 111
Závesný väz nezreteľný zretelný 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 93
Post. z. ceckov od seba
k sebe 98
Upn. p. vemena volné
pevné 91
Hĺbka vemena hlboké
plytké 102
Dľžka ceckov krátke
dlhé 98


Dáta aktualizovane k 12/2017