SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

Deluxo

Deluxo | NAR: 2011  | ŠT-REG: PEL-056  | Reg. No.: DEU 000355140506

Deluxo Red

  • Výborná produkcia mlieka s vysokým obsahom tuku
  • Nízke somatické bunky
  • Dlhý produkčný život
  • Optimálny na jalovice
RZG: 125 Prod. život: 114 Prod. spoľ. 89
Mlieko lb: 1009 Som. bunky: 116 Typ: 107
tuk %/lb: 0.2 Plodnosť: 87 Končatiny: 87
Bielkoviny %/lb: -0.04 Telenie: 104 Vemeno: 117
Kappa C: Beta C: RZM:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 106
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 114
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Šírka hrudníka úzky
široký 96
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 96
Šírka panvy úzka
široká 96
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 108
Uhol paznechtu plochý
strmý 98
Pätový kĺb plný
suchý 90
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 93
Výška vemena nízke
vysoké 115
Závesný väz nezreteľný
zretelný 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. z. ceckov od seba
k sebe 98
Upn. p. vemena volné
pevné 114
Hĺbka vemena hlboké
plytké 112
Dľžka ceckov krátke
dlhé 114


Dáta aktualizovane k 12/2017