SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Painter

Bonhill Painter Pp | NAR: 26.09.2009  | ŠT-REG: LBO-009  | Reg. No.: NLD 000531188572

Painter Red

  • výborná produkcia mlieka
  • super vemeno aj celkový typ
  • dlhý produkčný život
  • nízke somatické bunky
RZG: 128 Prod. život: 112 Prod. spoľ. 79
Mlieko lb: 1216 Som. bunky: 111 Typ: 113
tuk %/lb: -0.16 Plodnosť: 104 Končatiny: 107
Bielkoviny %/lb: -0.13 Telenie: 0 Vemeno: 119
Kappa C: AA Beta C: A1A2 RZM: 121

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 117
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 102
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Šírka hrudníka úzky
široký 105
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 95
Šírka panvy úzka
široká 92
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 90
Uhol paznechtu plochý
strmý 104
Pätový kĺb plný
suchý 110
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 101
Výška vemena nízke
vysoké 130
Závesný väz nezreteľný
zretelný 105
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. z. ceckov od seba
k sebe 94
Upn. p. vemena volné
pevné 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dľžka ceckov krátke
dlhé 115