SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Sunny Red

Sunny Red | NAR: 2013  | ŠT-REG: MED-066  | Reg. No.: DEU 001404760565

Sunny Red

 • Vynikajúca produkcia mlieka
 • Nepríbuzný pôvod
 • Nízke somatické bunky
 • Skvelé vemeno
 • Pozitívne hodnotené znaky zdravia
 • Mimoriadne ľahké telenie
RZG: 135 Prod. život: 112 Prod. spoľ. 80
Mlieko lb: 1883 Som. bunky: 115 Typ: 119
tuk %/lb: -0.35 Plodnosť: 98 Končatiny: 111
Bielkoviny %/lb: -0.21 Telenie: 115 Vemeno: 124
Kappa C: Beta C: RZM: 129

 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
 • 120
Rámec malý
velký 105
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 109
Hĺbka tela plytké
hlboké 86
Šírka hrudníka úzky
široký 96
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 105
Šírka panvy úzka
široká 96
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 101
Uhol paznechtu plochý
strmý 91
Pätový kĺb plný
suchý 117
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 107
Výška vemena nízke
vysoké 122
Závesný väz nezreteľný
zretelný 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 130
Post. z. ceckov od seba
k sebe 127
Upn. p. vemena volné
pevné 115
Hĺbka vemena hlboké
plytké 122
Dľžka ceckov krátke
dlhé 86