SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Burnet Red

Molenkamp Burnet Red | NAR: 2013  | ŠT-REG: MED-091  | Reg. No.: NLD 000583148186

Burnet Red

 • Plusové bielkoviny
 • Beta kazeín: A2A2
 • Vynikajúci typ
 • Dlhý produkčný život
 • Pozitívne hodnotené znaky zdravia
 • Matka Molenkamp Grietje 117 RDC 1. laktácia 13263kgM, 3,57% 474kgT,
  3,35% 444kgB
RZG: 133 Prod. život: 115 Prod. spoľ. 84
Mlieko lb: 932 Som. bunky: 105 Typ: 133
tuk %/lb: -0.07 Plodnosť: 91 Končatiny: 122
Bielkoviny %/lb: 0.07 Telenie: 117 Vemeno: 127
Kappa C: Beta C: A2A2 RZM: 126

 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
 • 120
Rámec malý
velký 129
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 120
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Šírka hrudníka úzky široký 100
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 91
Šírka panvy úzka
široká 96
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 94
Uhol paznechtu plochý
strmý 110
Pätový kĺb plný
suchý 112
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 108
Výška vemena nízke
vysoké 119
Závesný väz nezreteľný
zretelný 98
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 123
Post. z. ceckov od seba
k sebe 99
Upn. p. vemena volné
pevné 123
Hĺbka vemena hlboké
plytké 126
Dľžka ceckov krátke
dlhé 84