SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Stern Red

Sanderij Stern Red | NAR: 2017  | ŠT-REG: SYX-001  | Reg. No.: NLD 000668111302

Stern Red

 • Vynikajúca produkcia mlieka
 • Plusové zložky
 • Skvelý typ
 • Fantastický produkčný život
 • Mimoriadne hodnotené zdravie
 • Veľmi ľahké telenie
 • κ-kazeín BB
RZG: 155 Prod. život: 130 Prod. spoľ. 66
Mlieko lb: 1461 Som. bunky: 108 Typ: 129
tuk %/lb: 0.17 Plodnosť: 108 Končatiny: 136
Bielkoviny %/lb: 0.02 Telenie: 143 Vemeno: 124
Kappa C: BB Beta C: RZM: 140

 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
 • 120
Rámec malý
velký 103
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 93
Šírka hrudníka úzky
široký 98
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 107
Šírka panvy úzka
široká 88
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 86
Uhol paznechtu plochý
strmý 111
Pätový kĺb plný
suchý 116
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 122
Výška vemena nízke
vysoké 120
Závesný väz nezreteľný
zretelný 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 123
Post. z. ceckov od seba
k sebe 126
Upn. p. vemena volné
pevné 122
Hĺbka vemena hlboké
plytké 121
Dľžka ceckov krátke
dlhé 81