SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Solito Red

NH Solito Red | NAR: 2017  | Reg. No.: DEU 000770599024

Solito Red

  • Vysoká produkcia mlieka
  • Skvostný typ, úžasné vemeno
  • Extrémny produkčný život
  • Fantastické zdravie
  • Ľahké telenie
RZG: 153 Prod. život: 136 Prod. spoľ. 66
Mlieko lb: 1419 Som. bunky: 119 Typ: 145
tuk %/lb: -0.06 Plodnosť: 109 Končatiny: 128
Bielkoviny %/lb: -0.09 Telenie: 148 Vemeno: 148
Kappa C: Beta C: RZM: 130

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 121
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 109
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Šírka hrudníka úzky
široký 107
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 96
Šírka panvy úzka
široká 97
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 88
Uhol paznechtu plochý
strmý 110
Pätový kĺb plný
suchý 110
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 118
Výška vemena nízke
vysoké 133
Závesný väz nezreteľný
zretelný 118
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 120
Post. z. ceckov od seba
k sebe 114
Upn. p. vemena volné
pevné 137
Hĺbka vemena hlboké
plytké 135
Dľžka ceckov krátke
dlhé 109