SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Bonus Red

Poppe Bonus Red | NAR: 2017  | ŠT-REG: BKM-021  | Reg. No.: NLD 000894813627

Bonus Red

 • Vynikajúca produkcia mlieka
 • Beta kazeín: A1A2
 • Plusové bielkoviny
 • Nízke somatické bunky
 • Super znaky zdravia
 • Dlhý produkčný život
 • Matka Poppe Red Hot Rita 1013 1. laktácia: 13179kgM, 3,99% 526kgT,
  3,29% 434kgB
RZG: 151 Prod. život: 129 Prod. spoľ. 66
Mlieko lb: 1655 Som. bunky: 112 Typ: 124
tuk %/lb: -0.06 Plodnosť: 109 Končatiny: 116
Bielkoviny %/lb: -0.02 Telenie: 135 Vemeno: 122
Kappa C: Beta C: RZM: 139

 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
 • 120
Rámec malý
velký 127
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 109
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Šírka hrudníka úzky
široký 102
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 104
Šírka panvy úzka
široká 101
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 94
Uhol paznechtu plochý
strmý 128
Pätový kĺb plný
suchý 99
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 107
Výška vemena nízke
vysoké 109
Závesný väz nezreteľný
zretelný 118
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 120
Post. z. ceckov od seba
k sebe 109
Upn. p. vemena volné
pevné 113
Hĺbka vemena hlboké
plytké 121
Dľžka ceckov krátke
dlhé 85