SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Biker Red

RS Biker Red | NAR: 2016  | ŠT-REG: BKM-020  | Reg. No.: DEU 000359921832

Biker Red

 • Výborná produkcia mlieka b-kazeín: A2B k-kazeín: AB
 • Plusové bielkoviny
 • Nízke somatické bunky
 • Matka RS Charlote 1. laktácia: 10 202kgM, 3,93% 401kgT, 3,66% 373kgB
 • Ľahké telenie
 • Vynikajúci index zdravia
RZG: 145 Prod. život: 119 Prod. spoľ. 67
Mlieko lb: 1242 Som. bunky: 119 Typ: 122
tuk %/lb: -0.05 Plodnosť: 118 Končatiny: 116
Bielkoviny %/lb: 0.05 Telenie: 141 Vemeno: 118
Kappa C: Beta C: RZM: 133

 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
 • 120
Rámec malý
velký 109
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Šírka hrudníka úzky
široký 106
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 87
Šírka panvy úzka
široká 109
Z. konč. zboku strmé šabľovité 100
Uhol paznechtu plochý
strmý 107
Pätový kĺb plný
suchý 103
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 111
Výška vemena nízke
vysoké 114
Závesný väz nezreteľný
zretelný 122
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 120
Post. z. ceckov od seba
k sebe 123
Upn. p. vemena volné
pevné 106
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dľžka ceckov krátke
dlhé 105