SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

Cookie Monster

Roebridge Cookie Monster-ET |  Jabir x Supersonic x Sanchez |  NAR: 24.05.2014  | ŠT-REG: JAB-003  | NAAB: 515HO00241

Roebridge Cookie Monster

  • Výborná produkcia mlieka
  • Mimoriadne zlepšenie plodnosti dcér aj index plodnosti
  • Nízke somatické bunky
  • Vhodný na jalovice
USDA 08/2019
TPI: 2197 Net Merit: 465
Mlieko: 1080 Prod. život: 4
Prod. spoľ.: 84 Som. bunky: 2.69
Tuk %: 0.01 Zabrez. dcér: 2.1
Tuk: 42 Prežívateľnosť: 0.8
Biel. %: 0.01 Telenie: 6.6
Biel.: 37 Plodnosť: 2,2
Beta C: A2A2 Konv. krmiva: 90
Kappa C: AB
Typ: 0.92 Vemeno: 0.27 Končatiny.: 0.25

HA USDA 08/2019
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.65
Šírka hrudníka úzky
široký 1.24
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.89
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.65
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.01
Šírka zadku úzky
široký 0.39
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.15
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.50
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.32
Skóre končatín nízke
vysoké 0.58
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 0.67
Výška vemena nizke
vysoké 1.01
Šírka vemena úzke
široké 0.93
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.12
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.82
Post. pre. ceckov od seba
k sebe -0.35
Post. zadných ceckov od seba
k sebe -0.78
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.90

Dáta aktualizovane k 12/2019