SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Cookie Monster

Roebridge Cookie Monster-ET | NAR: 24.05.2014  | ŠT-REG: JAB-003  | NAAB: 515HO00241

Roebridge Cookie Monster

  • Výborná produkcia mlieka
  • Mimoriadne zlepšenie plodnosti dcér aj index plodnosti
  • Nízke somatické bunky
  • Vhodný na jalovice
USDA 08/2018
TPI: 2294 Prod. život: 3.2 Prod. spoľ. 78
Net Merit: 469 Som. bunky: 2.73 Typ: 1.08
Mlieko lb: 950 Zabrez. dcér: 4.2 Končatiny.: 0.3
Tuk %/lb: 0.02/40 Telenie: 7.8 Vemeno: 0.35
Biel. %/lb: 0.02/35 Plodnosť: 4,1 Beta C: A2A2
Konv. krmiva: 86 Kappa C: AB

HA USDA 08/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.67
Šírka hrudníka úzky
široký 1.35
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.89
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.46
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -0.12
Šírka zadku úzky
široký 0.43
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.02
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.62
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.42
Skóre končatín nízke
vysoké 0.61
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 0.88
Výška vemena nizke
vysoké 1.18
Šírka vemena úzke
široké 1.09
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.03
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.86
Post. pre. ceckov od seba
k sebe -0.51
Post. zadných ceckov od seba
k sebe -0.99
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 1.12


Dáta aktualizovane k 08/2018