SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Yuppi

Col Yuppi | NAR: 01.05.2015  | ŠT-REG: MGL-012  | NAAB: 515HO00263

Yuppi

  • Super produkcia s vysokými zložkami
  • Výnimočná konverzia krmív
  • Dlhý produkčný život
  • Ľahké telenie, ideálny na jalovice
USDA 08/2018
TPI: 2592 Prod. život: 6.1 Prod. spoľ. 81
Net Merit: 827 Som. bunky: 2.85 Typ: 1.29
Mlieko lb: 1597 Zabrez. dcér: 0.7 Končatiny.: 0.95
Tuk %/lb: 0.09/84 Telenie: 7.1 Vemeno: 1.14
Biel. %/lb: 0.04/59 Plodnosť: 1,5 Beta C: A1A2
Konv. krmiva: 195 Kappa C: AB

HA USDA 08/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.96
Šírka hrudníka úzky
široký 0.24
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.22
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.61
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.58
Šírka zadku úzky
široký 0.74
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -1.35
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 1.31
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.42
Skóre končatín nízke
vysoké 1.05
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 0.44
Výška vemena nizke
vysoké 2.50
Šírka vemena úzke
široké 2.30
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.89
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.38
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.41
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.60
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -1.31


Dáta aktualizovane k 08/2018