SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

Shearman

 | NAR: 04.08.2013  | ŠT-REG: SRE-002  | NAAB: 515HO00187

Koning Shearman

  • Super produkcia s plusovými zložkami
  • Skvelý NetMerit
  • Extrémne dlhý produkčný život
  • Mimoriadna plodnosť dcér
USDA 04/2018
TPI: 2291 Net Merit: 587 Prod. spoľ. 79
Mlieko lb: 812 Prod. život: 6.3 Typ: 0.59
Tuk %/lb: 0.04/40 Som. bunky: 2.76 Končatiny.: -0.6
Biel. %/lb: 0.03/34 Zabrez. dcér: 2.2 Vemeno: 1.32
Telenie: 6.6
Kappa C: Beta C:

HA USDA 04/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.02
Šírka hrudníka úzky
široký -0.57
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.88
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.06
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.97
Šírka zadku úzky
široký -0.17
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.30
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné -1.10
Uhol paznechtu plochý
strmý -0.55
Skóre končatín nízke
vysoké -0.41
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 1.12
Výška vemena nizke
vysoké 1.22
Šírka vemena úzke
široké 1.12
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.03
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.77
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.64
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.82
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.17


Dáta aktualizovane k 04/2018