SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Shearman

Koning Shearman |  Supersire x Super x Shottle |  NAR: 04.08.2013  | ŠT-REG: SRE-002  | NAAB: 515HO00187

Koning Shearman

  • Dobrá produkcia s plusovými zložkami
  • Dlhý produkčný život, nízke somatické bunky
  • Mimoriadna plodnosť a zabrezávanie dcér
USDA 04/2019
TPI: 2251 Prod. život: 6.3 Prod. spoľ. 88
Net Merit: 543 Som. bunky: 2.76 Typ: 0.59
Mlieko lb: 531 Zabrez. dcér: 2.8 Končatiny.: -0.48
Tuk %/lb: 0.03/28 Telenie: 5.2 Vemeno: 1.83
Biel. %/lb: 0.04/28 Plodnosť: 2.5 Beta C: A1A2
Konv. krmiva: 88 Kappa C: AA

HA USDA 04/2019
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký -0.23
Šírka hrudníka úzky
široký -0.75
Hĺbka tela plytké
hlboké -1.30
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný -0.48
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.95
Šírka zadku úzky
široký -0.71
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.05
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné -1.05
Uhol paznechtu plochý
strmý -0.57
Skóre končatín nízke
vysoké -0.33
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 1.38
Výška vemena nizke
vysoké 1.60
Šírka vemena úzke
široké 1.47
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.04
Hĺbka vemena hlboké
plytké 2.63
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.96
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 1.02
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.14

Dáta aktualizovane k 04/2019