SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Large

Vekis Dg Large |  Pure x Numero Uno x Shottle |  NAR: 17.09.2015  | ŠT-REG: MGL-018  | NAAB: 515HO00279

Large

  • Výborná produkcia mlieka
  • Nízke somatické bunky
  • Ideálny na jalovice
  • Vynikajúce reprodukčné znaky, fantastické plodnosť
USDA 04/2019
TPI: 2289 Prod. život: 3.7 Prod. spoľ. 80
Net Merit: 480 Som. bunky: 2.9 Typ: 1.58
Mlieko lb: 1430 Zabrez. dcér: 2.4 Končatiny.: 0.95
Tuk %/lb: -0.07/33 Telenie: 6.5 Vemeno: 1.79
Biel. %/lb: -0.03/35 Plodnosť: 2.4 Beta C: A1A1
Konv. krmiva: 83 Kappa C: AA

HA USDA 04/2019
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.52
Šírka hrudníka úzky
široký 0.24
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.22
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.74
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.54
Šírka zadku úzky
široký 0.45
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.82
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.23
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.68
Skóre končatín nízke
vysoké 1.08
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 2.25
Výška vemena nizke
vysoké 2.55
Šírka vemena úzke
široké 2.35
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.22
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.48
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.45
Post. zadných ceckov od seba
k sebe -0.19
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.76

Dáta aktualizovane k 04/2019