SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Nickson

Dg R Nickson |  Josuper x Numero Uno x Time |  NAR: 02.09.2015  | NAAB: 307HO00006

DG R Nickson

  • Vysoká produkcia s výborným obsahom zložiek
  • Kladne hodnotené znaky zdravia, vynikajúca plodnosť
  • Skvelé vemeno, predlžuje cecky
  • Matka: Tir-An N.U. Nyala

Produkcia: 2.11 305d 10.792kgM 4.2% 447kgT 3.5% 38kgBP

USDA 12/2018
TPI: 2639 Prod. život: 5.7 Prod. spoľ. 79
Net Merit: 799 Som. bunky: 2.71 Typ: 1.64
Mlieko lb: 1253 Zabrez. dcér: 3 Končatiny.: 0.62
Tuk %/lb: 0.1/75 Telenie: 6.7 Vemeno: 1.88
Biel. %/lb: 0.04/49 Plodnosť: 2.8 Beta C: A1A1
Konv. krmiva: 156 Kappa C: AA

HA USDA 12/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.64
Šírka hrudníka úzky
široký 0.67
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.17
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.15
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.52
Šírka zadku úzky
široký 1.19
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.02
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.22
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.32
Skóre končatín nízke
vysoké 1.02
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 1.69
Výška vemena nizke
vysoké 2.94
Šírka vemena úzke
široké 2.73
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.73
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.70
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.55
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.89
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.65