SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

Orion

 | NAR: 13.05.2016  | ŠT-REG: ABE-001  | NAAB: 307HO00001

Col Orion

  • Vysoký obsah zložiek v mlieku
  • Mimoriadne nízke somatické bunky
  • Skvelý produkčný život
  • Fantastická plodnosť a zabrezávanie dcér
USDA 04/2018
TPI: 2507 Net Merit: 644 Prod. spoľ. 76
Mlieko lb: 642 Prod. život: 5.2 Typ: 1.68
Tuk %/lb: 0.1/51 Som. bunky: 2.41 Končatiny.: 1.36
Biel. %/lb: 0.08/41 Zabrez. dcér: 1.5 Vemeno: 1.96
Telenie: 6.6
Kappa C: AB Beta C: A1A2

HA USDA 04/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.71
Šírka hrudníka úzky
široký 1.02
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.63
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.63
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 1.24
Šírka zadku úzky
široký 1.58
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.66
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 1.30
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.45
Skóre končatín nízke
vysoké 1.67
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 1.93
Výška vemena nizke
vysoké 2.71
Šírka vemena úzke
široké 2.49
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.96
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.92
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 1.86
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 1.86
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.05


Dáta aktualizovane k 04/2018