SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Drouner-Red

 | NAR: 11.06.2016  | ŠT-REG: SRE-008  | NAAB: 307HO00003

Drouner-Red

  • Vysoká produkcia s plusovým obsahom bielkovín
  • Vynikajúca plodnosť aj zabrezávanie dcér
  • Veľmi dobrá konverzia krmív
USDA 08/2018
TPI: 2381 Prod. život: 4.8 Prod. spoľ. 77
Net Merit: 590 Som. bunky: 2.93 Typ: 1.18
Mlieko lb: 1050 Zabrez. dcér: 2.3 Končatiny.: 0.77
Tuk %/lb: 0.03/47 Telenie: 8.2 Vemeno: 1.43
Biel. %/lb: 0.05/46 Plodnosť: 2,3 Beta C:
Konv. krmiva: 122 Kappa C:

HA USDA 08/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.89
Šírka hrudníka úzky
široký 0.81
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.38
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.29
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 1.23
Šírka zadku úzky
široký 0.09
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.19
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.38
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.00
Skóre končatín nízke
vysoké 1.00
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 1.41
Výška vemena nizke
vysoké 2.37
Šírka vemena úzke
široké 2.18
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.64
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.89
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.71
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.50
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.66


Dáta aktualizovane k 08/2018