SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Drouner-Red

 |  Altacasual x Olympian *RC x Freddie |  NAR: 11.06.2016  | ŠT-REG: SRE-008  | NAAB: 307HO00003

Drouner-Red

  • Vysoká produkcia s plusovým obsahom bielkovín
  • Vynikajúca plodnosť aj zabrezávanie dcér
  • Veľmi dobrá konverzia krmív
USDA 12/2018
TPI: 2352 Prod. život: 4.8 Prod. spoľ. 78
Net Merit: 574 Som. bunky: 2.93 Typ: 1.15
Mlieko lb: 1034 Zabrez. dcér: 1.9 Končatiny.: 0.61
Tuk %/lb: 0.03/47 Telenie: 8.2 Vemeno: 1.45
Biel. %/lb: 0.04/44 Plodnosť: 2 Beta C:
Konv. krmiva: 117 Kappa C:

HA USDA 12/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.88
Šírka hrudníka úzky
široký 0.85
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.42
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.26
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 1.51
Šírka zadku úzky
široký 0.34
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.14
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.12
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.01
Skóre končatín nízke
vysoké 0.86
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 1.41
Výška vemena nizke
vysoké 2.41
Šírka vemena úzke
široké 2.18
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.66
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.91
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.71
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.57
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.69