SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Fortunato

Alh 2176 |  Fortune x Supershot x Headliner |  NAR: 10.09.2017  | ŠT-REG: FTE-001  | NAAB: 307HO00022

Fortunato

  • Výborná produkcia s vysokým obsahom zložiek
  • Mimoriadne nízke somatické bunky
  • Super vemená
  • Výborné znaky zdravia
USDA 12/2018
TPI: 2679 Prod. život: 5.4 Prod. spoľ. 75
Net Merit: 820 Som. bunky: 2.57 Typ: 1.71
Mlieko lb: 1298 Zabrez. dcér: 2.6 Končatiny.: 0.87
Tuk %/lb: 0.14/88 Telenie: 7.4 Vemeno: 1.62
Biel. %/lb: 0.05/55 Plodnosť: 2.1 Beta C: A1A2
Konv. krmiva: 180 Kappa C: BE

HA USDA 12/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.59
Šírka hrudníka úzky
široký 1.25
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.87
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.53
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -0.17
Šírka zadku úzky
široký 1.00
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.06
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 1.16
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.27
Skóre končatín nízke
vysoké 1.06
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 2.45
Výška vemena nizke
vysoké 2.08
Šírka vemena úzke
široké 1.94
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.70
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.97
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 1.24
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.80
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.37