SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Stelstar

Stelstar |  Bourbon x Altaspring x Supersire |  NAR: 29.03.2017  | ŠT-REG: MGL-027  | NAAB: 307HO00019
USDA 12/2018
TPI: 2562 Prod. život: 2.7 Prod. spoľ. 76
Net Merit: 638 Som. bunky: 2.87 Typ: 2.37
Mlieko lb: 2080 Zabrez. dcér: 1.2 Končatiny.: 1.16
Tuk %/lb: -0.04/65 Telenie: 6.7 Vemeno: 2.4
Biel. %/lb: 0/64 Plodnosť: 1.7 Beta C:
Konv. krmiva: 158 Kappa C:

HA USDA 12/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.27
Šírka hrudníka úzky
široký 1.39
Hĺbka tela plytké
hlboké 1.16
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.66
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -0.75
Šírka zadku úzky
široký 1.77
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -1.08
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 1.43
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.43
Skóre končatín nízke
vysoké 1.24
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 2.48
Výška vemena nizke
vysoké 3.79
Šírka vemena úzke
široké 3.55
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.73
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.09
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 1.01
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 1.49
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.51