SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Liquid Hummer

Dg Liquid Hummer-ET |  Liquid Gold x Man-O-Man x Shottle |  NAR: 09.01.2014  | ŠT-REG: LGL-001  | NAAB: 515HO00195

DG Liquid Hummer

  • Výborný obsah zložiek v mlieku
  • Ideálny na jalovice
  • Nízke somatické bunky
USDA 08/2018
TPI: 2161 Prod. život: 1 Prod. spoľ. 80
Net Merit: 426 Som. bunky: 2.75 Typ: 1.07
Mlieko lb: 426 Zabrez. dcér: 0.4 Končatiny.: 0.12
Tuk %/lb: 0.13/52 Telenie: 7 Vemeno: 0.24
Biel. %/lb: 0.09/39 Plodnosť: 0,2 Beta C:
Konv. krmiva: 134 Kappa C:

HA USDA 08/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 2.26
Šírka hrudníka úzky
široký 0.31
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.78
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.71
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.40
Šírka zadku úzky
široký 0.17
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.60
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.36
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.23
Skóre končatín nízke
vysoké 0.64
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné -0.17
Výška vemena nizke
vysoké 1.06
Šírka vemena úzke
široké 0.98
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.47
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.87
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.46
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.84
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 1.26