SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Koepon 7799

Koepon 7799 |  Freddie x Planet x Goldwyn |  NAR: 07.10.2011  | ŠT-REG: MED-031  | NAAB: 223HO00004

Kapo

  • Stálica našej ponuky, už preverený!!!
  • Dobrá produkcia s plusovéými zložkami
  • Ľahké telenie
  • Vynikajúce reprodukčné znaky
USDA 04/2019
TPI: 2148 Prod. život: 2.7 Prod. spoľ. 88
Net Merit: 435 Som. bunky: 2.97 Typ: 0.6
Mlieko lb: 836 Zabrez. dcér: 2.2 Končatiny.: -0.45
Tuk %/lb: 0.05/46 Telenie: 7.1 Vemeno: 0.23
Biel. %/lb: 0.03/33 Plodnosť: 2.5 Beta C:
Konv. krmiva: 103 Kappa C:

HA USDA 04/2019
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.41
Šírka hrudníka úzky
široký 0.36
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.20
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.88
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -1.28
Šírka zadku úzky
široký 1.33
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 1.52
Z. konč. zozadu zbiehavé paralelné 0.00
Uhol paznechtu plochý
strmý -0.15
Skóre končatín nízke
vysoké -0.19
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 0.54
Výška vemena nizke
vysoké 0.60
Šírka vemena úzke
široké 0.55
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.56
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.35
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.50
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 1.08
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.06

Dáta aktualizovane k 04/2019