SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2019

Santoro Red

Dg Santoro-Red-ET |  Debutant x Snowman x Planet |  NAR: 18.01.2015  | ŠT-REG: DBA-001  | NAAB: 515HO00245

Santoro Red

  • Vynikajúca produkcia mlieka
  • Pozitívne znaky zdravia
  • Zlepšuje dĺžku ceckov
USDA 08/2019
TPI: 1960 Prod. život: 1.8 Prod. spoľ. 79
Net Merit: 296 Som. bunky: 2.8 Typ: 0.55
Mlieko lb: 1257 Zabrez. dcér: -1.3 Končatiny.: 0.05
Tuk %/lb: -0.09/22 Telenie: 7.8 Vemeno: 0.5
Biel. %/lb: 0/37 Plodnosť: -1 Beta C: A1A1
Konv. krmiva: 81 Kappa C: AA

HA USDA 08/2019
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.28
Šírka hrudníka úzky
široký -0.08
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.11
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.52
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 1.70
Šírka zadku úzky
široký -0.46
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.47
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.03
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.00
Skóre končatín nízke
vysoké 0.27
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 0.35
Výška vemena nizke
vysoké 1.08
Šírka vemena úzke
široké 0.99
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.90
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.76
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.33
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.63
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.92

Dáta aktualizovane k 08/2019