SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

Santoro Red

Dg Santoro-Red-ET |  Debutant x Snowman x Planet |  NAR: 18.01.2015  | ŠT-REG: DBA-001  | NAAB: 515HO00245

Santoro Red

  • Vynikajúca produkcia mlieka
  • Pozitívne preživateľnosť
  • Zlepšuje dĺžku ceckov
  • Produkcia MM: 02-02 2x 365d 13603kgM 4.5% 613kgT 3.0% 410kgB
USDA 08/2019
TPI: 1960 Net Merit: 296
Mlieko: 1257 Prod. život: 1.8
Prod. spoľ.: 79 Som. bunky: 2.8
Tuk %: -0.09 Zabrez. dcér: -1.3
Tuk: 22 Prežívateľnosť: 0.8
Biel. %: 0 Telenie: 7.8
Biel.: 37 Plodnosť: -1
Beta C: A1A1 Konv. krmiva: 81
Kappa C: AA
Typ: 0.55 Vemeno: 0.5 Končatiny.: 0.05

HA USDA 08/2019
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.28
Šírka hrudníka úzky
široký -0.08
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.11
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.52
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 1.70
Šírka zadku úzky
široký -0.46
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.47
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.03
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.00
Skóre končatín nízke
vysoké 0.27
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 0.35
Výška vemena nizke
vysoké 1.08
Šírka vemena úzke
široké 0.99
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.90
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.76
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.33
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.63
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.92

Dáta aktualizovane k 12/2019