SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Goody

Aolgenetics Goody-ET | NAR: 15.11.2014  | ŠT-REG: MGL-014  | NAAB: 515HO00246

Aolgenetics Goody

  • Vynikajúci obsah zložiek v mlieku
  • Ľahké telenie
  • Nízky obsah somatických buniek
  • Super vemeno
USDA 08/2018
TPI: 2385 Prod. život: 4.3 Prod. spoľ. 77
Net Merit: 592 Som. bunky: 2.71 Typ: 1.73
Mlieko lb: 251 Zabrez. dcér: 1.5 Končatiny.: 1.09
Tuk %/lb: 0.17/55 Telenie: 5.7 Vemeno: 2.21
Biel. %/lb: 0.06/25 Plodnosť: 1,6 Beta C: A1A1
Konv. krmiva: 113 Kappa C: AA

HA USDA 08/2018
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.29
Šírka hrudníka úzky
široký 0.35
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.54
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.12
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 1.56
Šírka zadku úzky
široký 0.39
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.10
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.88
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.11
Skóre končatín nízke
vysoké 1.37
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 2.76
Výška vemena nizke
vysoké 2.74
Šírka vemena úzke
široké 2.52
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.33
Hĺbka vemena hlboké
plytké 2.25
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 1.19
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 1.22
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.20


Dáta aktualizovane k 08/2018