SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

Pluto

Dg Pluto-ET |  Commander x Numero Uno x Planet |  NAR: 11.01.2015  | ŠT-REG: MGL-010  | NAAB: 515HO00249

DG Pluto

  • Vysoký obsah zložiek
  • Výborný typ
  • Priaznivé znaky zdravia
USDA 04/2019
TPI: 2463 Prod. život: 4.4 Prod. spoľ. 79
Net Merit: 630 Som. bunky: 2.75 Typ: 2.19
Mlieko lb: 998 Zabrez. dcér: 0.7 Končatiny.: 1.57
Tuk %/lb: 0.1/64 Telenie: 7 Vemeno: 1.71
Biel. %/lb: 0.04/42 Plodnosť: 1.2 Beta C:
Konv. krmiva: 143 Kappa C:

HA USDA 04/2019
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.78
Šírka hrudníka úzky
široký 0.54
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.97
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 2.23
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -0.02
Šírka zadku úzky
široký 2.16
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.71
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 1.68
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.14
Skóre končatín nízke
vysoké 1.89
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 2.39
Výška vemena nizke
vysoké 2.44
Šírka vemena úzke
široké 2.24
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.06
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.90
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 1.33
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.46
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -1.02

Dáta aktualizovane k 04/2019