SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (US BAZA)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

Torpedo

Mr M G Torpedo-ET | NAR: 04.07.2014  | NAAB: 515HO00234

Torpedo

  • Zakúpený, ustajnený a odoberaný v USA
  • Výborná produkcia s plusovými zložkami
  • Fantastické parametre plodnosti
  • Výborný typ
  • Veľmi ľahké telenie, ideálny na jalovice
USDA 04/2017
TPI: 2417 Net Merit: 541 Prod. spoľ. 79
Mlieko lb: 918 Prod. život: 5.8 Typ: 1.78
Tuk %/lb: 0.02/38 Som. bunky: 2.69 Končatiny.: 1.44
Biel. %/lb: 0.01/31 Zabrez. dcér: 2.8 Vemeno: 1.73
Telenie: 6.7
Kappa C: Beta C:

HA USDA 04/2017
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.61
Šírka hrudníka úzky
široký 0.40
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.16
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.45
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.99
Šírka zadku úzky
široký 0.80
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -1.58
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 1.35
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.32
Skóre končatín nízke
vysoké 1.51
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 2.25
Výška vemena nizke
vysoké 2.99
Šírka vemena úzke
široké 2.75
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.59
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.59
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.42
Post. zadných ceckov od seba k sebe 0.00
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.12


Dáta aktualizovane k 04/2018