SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Kremnička 2, Banská Bystrica
tel.: +421/48/4162035
fax: +421/48/4163252
e-mail: sbs@sbsas.sk,
web: www.sbsas.sk

Holstein

Riman

Wh Riman |  Doorman x Snowman x Goldwyn |  NAR: 30.10.2013  | ŠT-REG: BKM-002  | NAAB: 515HO00190

WH Riman

M: Willem´s Hoeve Rita

  • Typár s dobrou produkciou a vysokými zložkami
  • Ideálny na jalovice
  • Mimoriadne nízky obsah somatických buniek
  • Beta kazeín A2A2
USDA 04/2019
TPI: 2235 Net Merit: 431 Prod. spoľ. 92
Mlieko lb: 738 Prod. život: 2.2 Typ: 2.25
Tuk %/lb: 0.13 Som. bunky: 2.53 Končatiny.: 1.62
Biel. %/lb: 0.02 Zabrez. dcér: -2 Vemeno: 1.88
Telenie: 6.7
Kappa C: AA Beta C: A2A2

HA USDA 04/2019
-2 -1 0 1 2
Rámec malý
veľký 1.25
Šírka hrudníka úzky
široký 2.24
Hĺbka tela plytké
hlboké 1.91
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.16
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -1.05
Šírka zadku úzky
široký 0.95
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -1.12
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 2.49
Uhol paznechtu plochý
strmý 2.59
Skóre končatín nízke
vysoké 1.38
Upnutie pred. štvrtí voľné
pevné 3.15
Výška vemena nizke
vysoké 2.33
Šírka vemena úzke
široké 2.14
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.85
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.70
Post. pre. ceckov od seba
k sebe 0.87
Post. zadných ceckov od seba
k sebe 0.94
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.79