SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Pinzgauské

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2020

Meno GZW SK Index mäsa Index zdravia Mlieko
(kg)
Tuk
(%)
Tuk
(kg)
Bielkoviny
(%)
Bielkoviny
(kg)
Tel. SB Končatiny Vem.
FILL 125 99 111 994 -0.09 32 0 33 110 115 105 103 113
GRANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 106 107 93 0 0
RAKETE 114 115 119 -10 -0.25 -14 0.06 3 114 107 116 111 107
SIMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0