SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Kremnička 2, Banská Bystrica
tel.: +421/48/4162035
fax: +421/48/4163252
e-mail: sbs@sbsas.sk,
web: www.sbsas.sk

Simmental-Fleckvieh

WOHLTAT

WILLE / POLARI  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (313) 2640 4,19  111 3,35 88
1. laktácie (4) 7193 3,76 271 3,63

261

 

  • dlhý produkčný život
  • veľmi dobré znaky zdravia
  • vysoká produkcia mlieka s plusovým obsahom bielkovín
DE a AT
GZW/R: 130/98 Mlieko Kg: 764 Rámec R: 94
FW: 113 Tuk kg/% : 18/-0.16 Osvalenie: 101
Prírastky: 106 Bielk. kg/%: 31/0.06 Končatiny: 103
Mäso trieda: 111 Som. bunky: 107 Vemeno: 93
Produkčný život 113 Dojiteľnosť: 111 Telenie: 102
Kappa C: Beta C:

DE a AT
80 90 100 110 120>
Výška v krížoch malá
veľká 98
Dĺžka panvy krátka
dlhá 94
Šírka panvy úzka
široká 89
Hĺbka tela plytké
hlboké 86
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 116
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 86
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 94
Post. pr. ceckov od seba k sebe 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 89
Čistota vemena pacecky
čisté 99