SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

WELTASS

WELTENBURG / VANSTEIN  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: WLT-001  | Podiel %R holsteina:4
  • výborný obsah zložiek v mlieku
  • ideálny na jalovice
  • vynikajúco hodnotená mäsová úžitkovosť
test 4
DE-AT-CZ
GZW/R: 130/82 Mlieko Kg: 223 Rámec R: 100
FW: 128 Tuk kg/% : 28/0.24 Osvalenie: 110
Prírastky: 123 Bielk. kg/% 17/0.12 Končatiny: 104
Mäso trieda: 114 Som. bunky: 100 Vemeno: 100
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 107 Telenie: 103
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 105
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 91
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 93
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 89
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 85
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 95
Hĺbka vemena hlboké
plytké 108
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 98
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 114
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 12/2018