SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WELTASS

WELTENBURG / VANSTEIN  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: WLT-001  | Podiel %R holsteina:4
  • výborný obsah zložiek v mlieku
  • ideálny na jalovice
  • vynikajúco hodnotená mäsová úžitkovosť
test 4
DE-AT-CZ
GZW/R: 130/73 Mlieko Kg: 355 Rámec R: 98
FW: 126 Tuk kg/% : 34/0.24 Bielk.: 102
Prírastky: 120 Bielk. kg/% 18/0.07 Končatiny: 103
Mäso trieda: 112 Som. bunky: 110 Vemeno: 99
Produkčný život 109 Dojiteľnosť: 99 Telenie: 103
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 92
Hĺbka tela plytké
hlboké 88
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 99
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 103
Paznecht nízky
vysoký 94
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 93
P.štvrte-upnutie voľné pevné 100
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka vemena krátke
dlhé 94
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 95
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky
čisté 99


Dáta aktualizovane k 08/2018