SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

WELTASS

WELTENBURG / VANSTEIN  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: WLT-001  | Podiel %R holsteina:4
  • výborný obsah zložiek v mlieku
  • ideálny na jalovice
  • vynikajúco hodnotená mäsová úžitkovosť
test 4
DE-AT-CZ
GZW/R: 131/70 Mlieko Kg: 350 Rámec R: 97
FW: 122 Tuk kg/% : 33/0.23 Osvalenie B: 103
Prírastky: 112 Bielk. kg/% 18/0.07 Končatiny: 102
Mäso trieda: 113 Som. bunky: 114 Vemeno: 102
Produkčný život 112 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 104
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 93
Hĺbka tela plytké
hlboké 88
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 96
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 94
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 101
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 106
Dĺžka vemena krátke
dlhé 94
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 95
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 113
Čistota vemena pacecky
čisté 99


Dáta aktualizovane k 12/2017