SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WELTASS

WELTENBURG / VANSTEIN  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: WLT-001  | Podiel %R holsteina:4
  • výborný obsah zložiek v mlieku
  • ideálny na jalovice
  • vynikajúco hodnotená mäsová úžitkovosť
test 4
DE-AT-CZ
GZW/R: 130/73 Mlieko Kg: 355 Rámec R: 98
FW: 126 Tuk kg/% : 34/0.24 Osvalenie: 102
Prírastky: 120 Bielk. kg/% 18/0.07 Končatiny: 103
Mäso trieda: 112 Som. bunky: 110 Vemeno: 99
Produkčný život 109 Dojiteľnosť: 99 Telenie: 103
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 93
Hĺbka tela plytké
hlboké 89
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 97
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 99
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 95
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 90
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 102
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 96
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 114
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 08/2018