SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

WORLDWIDE

WILLE / RAU  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-007  | Podiel %R holsteina:5
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (2) 2389 4,31 103 3,36 80
           
           

 

  • vynikajúce prírastky
  • vlastná plodnosť +2%
  • výborné znaky zdravia
  • vyrovnaný typ
DE a AT
GZW/R: 119/88 Mlieko Kg: 634 Rámec R: 109
FW: 99 Tuk kg/% : 26/0 Bielk.: 91
Prírastky: 113 Bielk. kg/% 31/0.1 Končatiny: 111
Mäso trieda: 97 Som. bunky: 97 Vemeno: 101
Produkčný život 105 Dojiteľnosť: 110 Telenie: 110
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 110
Dĺžka panvy krátka
dlhá 109
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 102
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 106
Sponka mäkka
strmá 106
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 119
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 96
Dĺžka vemena krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 113
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 83
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 04/2018