SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

MAISTRE

MOUNTEVER / HEIDUCK  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: MG-002  | Podiel %R holsteina:6
  • vysoké prírastky
  • optimálny na jalovice
  • dlhý produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 121/69 Mlieko Kg: 876 Rámec R: 119
FW: 98 Tuk kg/% : 21/-0.19 Bielk.: 90
Prírastky: 103 Bielk. kg/% 26/-0.05 Končatiny: 109
Mäso trieda: 94 Som. bunky: 96 Vemeno: 107
Produkčný život 109 Dojiteľnosť: 106 Telenie: 117
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 122
Dĺžka panvy krátka
dlhá 117
Šírka panvy úzka
široká 108
Hĺbka tela plytké
hlboké 106
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 108
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 110
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 92
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 96
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 101
Hĺbka vemena hlboké
plytké 113
Dĺžka vemena krátke dlhé 100
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky
čisté 103


Dáta aktualizovane k 04/2018