SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

WURZL

WAL / RAU  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-046  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (323) 2602 4,09 107 3,13 82
1. laktácie (279) 7000 4,25 298 3,38 236
2. laktácie (102) 7905 4,29 339 3,50 277
  • harmonický typ
  • predlžuje produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 119/95 Mlieko Kg: 561 Rámec R: 101
FW: 92 Tuk kg/% : 20/-0.04 Bielk.: 106
Prírastky: 100 Bielk. kg/% 21/0.02 Končatiny: 111
Mäso trieda: 100 Som. bunky: 114 Vemeno: 100
Produkčný život 106 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 118
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 98
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 104
Hĺbka tela plytké
hlboké 109
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 114
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 113
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 114
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 106
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 91
Dĺžka vemena krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 85
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 96


Dáta aktualizovane k 04/2018