SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

WURZL

WAL / RAU  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-046  | Podiel %R holsteina:4
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (323) 2602 4,09 107 3,13 82
1. laktácie (279) 7000 4,25 298 3,38 236
2. laktácie (102) 7905 4,29 339 3,50 277
  • harmonický typ
  • predlžuje produkčný život
  • ideálny na jalovice
DE a AT
GZW/R: 123/94 Mlieko Kg: 633 Rámec R: 101
FW: 92 Tuk kg/% : 23/-0.04 Osvalenie B: 106
Prírastky: 100 Bielk. kg/% 23/0.01 Končatiny: 110
Mäso trieda: 99 Som. bunky: 114 Vemeno: 100
Produkčný život 110 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 118
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 98
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 103
Hĺbka tela plytké
hlboké 110
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 115
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 101
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 113
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 115
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 105
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 91
Dĺžka vemena krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 85
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 96


Dáta aktualizovane k 12/2017