SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

RALDI

RAU / POLDI  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-048  | Podiel %R holsteina:22
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (572) 2596 3,88 99 3,15 82
1. laktácie (345) 6869 4,03 277 3,39 233
2. laktácie (143) 8199  4,10 336 3,42 281
3. laktácie (47) 9041 3,99 361 3,42 309
  •  extrémny produkčný život
  • vynikajúce znaky zdravia
  • super vemeno
  • vysoká produkcia mlieka
DE a AT
GZW/R: 124/97 Mlieko Kg: 780 Rámec R: 104
FW: 85 Tuk kg/% : 18/-0.17 Osvalenie: 112
Prírastky: 99 Bielk. kg/% 22/-0.07 Končatiny: 107
Mäso trieda: 85 Som. bunky: 125 Vemeno: 121
Produkčný život 117 Dojiteľnosť: 96 Telenie: 115
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 108
Hĺbka tela plytké
hlboké 120
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 92
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 88
Sponka mäkka
strmá 114
Paznecht nízky
vysoký 110
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 114
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 90
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 84
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 08/2018