SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

RALDI

RAU / POLDI  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-048  | Podiel %R holsteina:22
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (572) 2596 3,88 99 3,15 82
1. laktácie (345) 6869 4,03 277 3,39 233
2. laktácie (143) 8199  4,10 336 3,42 281
3. laktácie (47) 9041 3,99 361 3,42 309
  •  extrémny produkčný život
  • vynikajúce znaky zdravia
  • super vemeno
  • vysoká produkcia mlieka
DE a AT
GZW/R: 124/98 Mlieko Kg: 736 Rámec R: 103
FW: 86 Tuk kg/% : 18/-0.15 Osvalenie: 108
Prírastky: 99 Bielk. kg/% 21/-0.06 Končatiny: 109
Mäso trieda: 86 Som. bunky: 125 Vemeno: 119
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 114
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 107
Hĺbka tela plytké
hlboké 117
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 90
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 92
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 112
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 103
Hĺbka vemena hlboké
plytké 109
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 94
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 85
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 114
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 12/2018