SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

RALDI

RAU / POLDI  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-048  | Podiel %R holsteina:22
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (572) 2596 3,88 99 3,15 82
1. laktácie (345) 6869 4,03 277 3,39 233
2. laktácie (143) 8199  4,10 336 3,42 281
3. laktácie (47) 9041 3,99 361 3,42 309
  •  extrémny produkčný život
  • vynikajúce znaky zdravia
  • super vemeno
  • vysoká produkcia mlieka
DE a AT
GZW/R: 127/96 Mlieko Kg: 819 Rámec R: 103
FW: 86 Tuk kg/% : 20/-0.17 Osvalenie B: 111
Prírastky: 99 Bielk. kg/% 23/-0.07 Končatiny: 105
Mäso trieda: 86 Som. bunky: 125 Vemeno: 122
Produkčný život 121 Dojiteľnosť: 96 Telenie: 116
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 118
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 95
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 94
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 89
Sponka mäkka
strmá 111
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 113
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 109
Dĺžka vemena krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 84
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 118
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 107


Dáta aktualizovane k 12/2017