SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

RALDI

RAU / POLDI  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RAO-048  | Podiel %R holsteina:22
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (4436) 2694 3,88 105 3,19 86
1. laktácie (1889) 7156 4,05 290 3,42 245
2. laktácie (474) 8065  4,07 328 3,45 278
3. laktácie (227) 8781 4,02 353 3,41 299
  •  extrémny produkčný život
  • vynikajúce znaky zdravia
  • super vemeno
  • vysoká produkcia mlieka
DE a AT
GZW/R: 124/98 Mlieko Kg: 716 Rámec R: 104
FW: 85 Tuk kg/% : 17/-0.15 Osvalenie: 108
Prírastky: 98 Bielk. kg/% 21/-0.05 Končatiny: 109
Mäso trieda: 86 Som. bunky: 126 Vemeno: 119
Produkčný život 113 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 113
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 108
Hĺbka tela plytké
hlboké 117
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 90
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 93
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 113
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 104
Hĺbka vemena hlboké
plytké 109
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 95
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 86
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 115
Post. zad. ceckov od seba k sebe 100
Čistota vemena pacecky
čisté 106