SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

VANADIN

VANSTEIN / ENGADIN  |  NAR:  2007  | ŠT-REG: RAO-040
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B

1. laktácie (8973)

7038 3,96 279 3,44 242
2. laktácie (5448) 8022 3,95 317 3,49 280
3. laktácie (2001) 8736 4,92 342 3,45 301
  • mimoriadna mäsová úžitkovosť
  • vynikajúce osvalenie
DE a AT
GZW/R: 120/99 Mlieko Kg: 598 Rámec R: 116
FW: 134 Tuk kg/% : -2/-0.33 Osvalenie: 128
Prírastky: 136 Bielk. kg/% 14/-0.09 Končatiny: 105
Mäso trieda: 119 Som. bunky: 99 Vemeno: 101
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 96 Telenie: 100
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 113
Dĺžka panvy krátka
dlhá 121
Šírka panvy úzka
široká 122
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 93
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 95
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 86
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 126
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 89
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 104
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 110