SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

VANADIN

VANSTEIN / ENGADIN  |  NAR:  2007  | ŠT-REG: RAO-040
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B

1. laktácie (3851)

7121 3,97 283 3,44 245
2. laktácie (472) 7948 4,00 318 3,51 279
3. laktácie (77) 8220 4,07 335 3,43 282
  • mimoriadna mäsová úžitkovosť
  • vynikajúce osvalenie
DE a AT
GZW/R: 121/99 Mlieko Kg: 643 Rámec R: 115
FW: 134 Tuk kg/% : -1/-0.34 Osvalenie: 128
Prírastky: 136 Bielk. kg/% 15/-0.09 Končatiny: 104
Mäso trieda: 119 Som. bunky: 100 Vemeno: 101
Produkčný život 107 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 100
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 113
Dĺžka panvy krátka
dlhá 121
Šírka panvy úzka
široká 123
Hĺbka tela plytké
hlboké 112
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 95
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 87
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 126
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 89
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 105
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 110


Dáta aktualizovane k 12/2018