SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • ideálny na jalovice
  • nepríbuzný pôvod
AT-DE-CZ
GZW/R: 130/68 Mlieko Kg: 945 Rámec R: 96
FW: 109 Tuk kg/% : 27/-0.14 Osvalenie: 97
Prírastky: 112 Bielk. kg/% 31/-0.02 Končatiny: 109
Mäso trieda: 99 Som. bunky: 98 Vemeno: 114
Produkčný život 115 Dojiteľnosť: 107 Telenie: 115
Kappa C: Beta C:

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 95
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 86
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 103
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 111
Hĺbka vemena hlboké
plytké 102
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 106
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 103
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 97