SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • ideálny na jalovice
  • nepríbuzný pôvod
AT-DE-CZ
GZW/R: 130/67 Mlieko Kg: 959 Rámec R: 96
FW: 109 Tuk kg/% : 30/-0.12 Osvalenie: 96
Prírastky: 111 Bielk. kg/% 32/-0.02 Končatiny: 108
Mäso trieda: 100 Som. bunky: 100 Vemeno: 114
Produkčný život 115 Dojiteľnosť: 107 Telenie: 117
Kappa C: Beta C:

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 95
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 85
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 104
Sponka mäkka
strmá 103
Paznecht nízky
vysoký 110
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 103
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 102
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 105
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky
čisté 97


Dáta aktualizovane k 12/2018