SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • ideálny na jalovice
  • nepríbuzný pôvod
AT-DE-CZ
GZW/R: 131/67 Mlieko Kg: 956 Rámec R: 97
FW: 110 Tuk kg/% : 33/-0.08 Osvalenie: 97
Prírastky: 110 Bielk. kg/% 33/0 Končatiny: 109
Mäso trieda: 100 Som. bunky: 100 Vemeno: 114
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 107 Telenie: 118
Kappa C: Beta C:

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 85
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 106
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 102
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 104
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 08/2018