SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

WALFRIED

WAL / MALEFIZ  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-048
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (493) 2549 4,06  104 3,25 83
1. laktácie (408) 6990 4,15 290 3,48

243

2.laktácie (119) 8296 4,11  341 3,52 292
3.laktácie (43) 8693 4,13 359 3,48 303
  • Harmonický typ
  • Ideálny na jalovice
  • Výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 130/96 Mlieko Kg: 591 Rámec R: 106
FW: 102 Tuk kg/% : 21/-0.04 Osvalenie: 110
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 17/-0.04 Končatiny: 105
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 125 Vemeno: 106
Produkčný život 126 Dojiteľnosť: 93 Telenie: 111
Kappa C: Beta C: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 106
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 107
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 90
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 117
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 96
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 103
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 88
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 102


Dáta aktualizovane k 12/2018