SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

WALFRIED

WAL / MALEFIZ  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-048
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (493) 2549 4,06  104 3,25 83
1. laktácie (408) 6990 4,15 290 3,48

243

2.laktácie (119) 8296 4,11  341 3,52 292
3.laktácie (43) 8693 4,13 359 3,48 303
  • Harmonický typ
  • Ideálny na jalovice
  • Výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 131/95 Mlieko Kg: 614 Rámec R: 106
FW: 101 Tuk kg/% : 22/-0.04 Osvalenie: 109
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 18/-0.04 Končatiny: 104
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 122 Vemeno: 108
Produkčný život 125 Dojiteľnosť: 94 Telenie: 111
Kappa C: Beta C: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 107
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 107
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 90
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 94
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 117
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 97
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 81
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 89
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 102


Dáta aktualizovane k 08/2018