SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WALFRIED

WAL / MALEFIZ  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-048
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (804) 2527 4,09  103 3,27 83
1. laktácie (461) 6984 4,16 291 3,48

243

2.laktácie (276) 8196 4,13  339 3,55 291
3.laktácie (86) 8917 4,13 368 3,48 310
  • Harmonický typ
  • Ideálny na jalovice
  • Výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 128/96 Mlieko Kg: 565 Rámec R: 105
FW: 102 Tuk kg/% : 22/-0.02 Osvalenie: 108
Prírastky: 103 Bielk. kg/% 17/-0.04 Končatiny: 102
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 125 Vemeno: 106
Produkčný život 120 Dojiteľnosť: 92 Telenie: 110
Kappa C: Beta C: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 106
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 96
Hĺbka tela plytké
hlboké 108
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 105
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 91
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 94
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 99
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 113
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 79
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 87
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 102