SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

WOHLTAT

WILLE / POLARI  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (4845) 2631 4,07  107 3,29 87
1. laktácie (3592) 7240 4,11 298 3,49

253

2.laktácie (860) 8452 4,07 344 3,57

302

 

  • dlhý produkčný život
  • veľmi dobré znaky zdravia
  • vysoká produkcia mlieka s plusovým obsahom bielkovín
DE a AT
GZW/R: 128/99 Mlieko Kg: 631 Rámec R: 95
FW: 113 Tuk kg/% : 16/-0.12 Osvalenie: 102
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 30/0.09 Končatiny: 103
Mäso trieda: 111 Som. bunky: 105 Vemeno: 93
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 110 Telenie: 100
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 95
Šírka panvy úzka
široká 91
Hĺbka tela plytké
hlboké 87
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 110
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 116
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 110
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 86
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 90
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 95
Post. pr. ceckov od seba k sebe 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 89
Čistota vemena pacecky
čisté 99