SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

WOHLTAT

WILLE / POLARI  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: WLE-002
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (313) 2640 4,19  111 3,35 88
1. laktácie (4) 7193 3,76 271 3,63

261

 

  • dlhý produkčný život
  • veľmi dobré znaky zdravia
  • vysoká produkcia mlieka s plusovým obsahom bielkovín
DE a AT
GZW/R: 129/98 Mlieko Kg: 686 Rámec R: 95
FW: 113 Tuk kg/% : 16/-0.15 Osvalenie: 101
Prírastky: 106 Bielk. kg/% 30/0.07 Končatiny: 103
Mäso trieda: 111 Som. bunky: 105 Vemeno: 94
Produkčný život 113 Dojiteľnosť: 111 Telenie: 101
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 95
Šírka panvy úzka
široká 90
Hĺbka tela plytké
hlboké 87
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 109
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 116
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 110
Paznecht nízky
vysoký 110
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 87
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný zreteľný 100
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 101
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 89
Čistota vemena pacecky
čisté 99


Dáta aktualizovane k 12/2018