SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

WATTKING

WATT / REUMUT  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: WLB-003
  • vynikajúca úžitkovosť
  • super vemená
  • predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 126/73 Mlieko Kg: 1225 Rámec R: 107
FW: 115 Tuk kg/% : 26/-0.29 Osvalenie: 104
Prírastky: 115 Bielk. kg/% 38/-0.06 Končatiny: 100
Mäso trieda: 108 Som. bunky: 94 Vemeno: 117
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 119 Telenie: 92
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 106
Dĺžka panvy krátka
dlhá 112
Šírka panvy úzka
široká 109
Hĺbka tela plytké
hlboké 108
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 94
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 109
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 111
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 111
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 101
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 107
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky čisté 100


Dáta aktualizovane k 12/2018